Home

Pups verwacht half augustus 2024!

Welkom op onze website!

We zijn fokker met stamboom Sint-Hubertus
en zijn Lid van de Belgische beauceronclub.
Kijk vooral naar de geplande nestjes en de nestjes
uit het verleden. voor vragen kunt u altijd Contact
met ons opnemen. Wij wensen u veel Kijkplezier!