Pups 5 weken oud

Rode reu

rode reu 5 weken (1) (1)

Zwarte reu

zwarte reu 5 weken

Donker blauwe reu

donker blauwe reu 5 weken

Lichte blauwe reu

lichte blauwe reu 5 weken

Gele teef

gele teef 5 weken

Zwarte teef

zwarte teef 5 weken

Oranje reu

oranje reu 5 weken

Groene reu

groene reu 5 weken

Reu zonder band

reu zonder band 5 weken

Witte reu

witte reu 5 weken